Uporabno

Poimenovanje kisikovih organskih spojin.

SPOJINA SPLOŠNA FORMULA PREDPONA KONČNICA
ALKOHOL R-OH HIDROKSI- -OL
ALDEHID R-CHO FORMIL- -AL
KETON R-CO-R OKSO- -ON
ETER R1O-R ALKOKSI- -ETER
ESTER R-COO-R -OAT
KARBOKSILNA KISLINA R-COOH KARBOKSI- -OJSKA KISLINA

Spletna stran za učence in učenke kemije 9.razred OŠ

Dostopnost