Estri

 

Slika 1: Splošna racionalna formula estra

created by Alja Pilih, Janja Pirnat

LASTNOSTI ESTROV

Estri so kisikove organske spojine, ki vsebujejo estrsko vez (-COO-). Estri nastanejo pri reakciji, ki jo imenujemo estrenje. To je reakcija, ki poteče med karboksilno kislino in alkoholom ob prisotnosti močne kisline. Estrenje je ravnotežna reakcija, kar pomeni, da poteka v obe smeri.

NASTANEK ESTROV

KARBOKSILNA KISLINA + ALKOHOL = ESTER

ESTER KONČNICA (-oat)
Metanol + propanojska kislina metil propanoat
Metanol + etanojska kislina metil etanoat
Propanol + etanojska kislina propil etanoat

 

VRELIŠČA IN TOPNOST

Estri so brezbarvne gorljive tekočine, ki imajo nizka vrelišča. Zanje je značilen vonj po sadju. Večinoma so netopni v vodi.

Spletna stran za učence in učenke kemije 9.razred OŠ

Dostopnost