Karboksilne kisline

Slika 1: Splošna racionalna formula karboksilne kisline

created by Alja Pilih, Janja Pirnat

LASTNOSTI KARBOKSILNIH KISLIN

Karboksilne kisline so kisikove organske spojine, ki vsebujejo karboksilno funkcionalno skupino –COOH. Slednja je sestavljena iz karbonilne in hidroksilne funkcionalne skupine na istem ogljikovem atomu. Ena karboksilna kislina lahko vsebujejo tudi več karboksilnih funkcionalnih skupin.

KARBOKSILNE KISLINE POIMENOVANJE
HCOOH Metanojska kislina ali mravljična kislina
CH3-COOH Etanojska kislina ali ocetna kislina
CH3-CH2-CH2-COOH Butanojska kislina ali maslena kislina

 

VRELIŠČE IN TOPNOST KARBOKSILNIH KISLIN

Molekule več karboksilnih kislin se med seboj povezujejo z močnimi vodikovimi vezmi, zato so njihiva vrelišča visoka.

Molekula kisline ima polarni del, ki ga predstavlja karboksilna skupina in nepolarni del, ki ga predstavlja ogljikova veriga. Z daljšanjem nepolarnega dela, se topnost karboksilne kisline v vodi manjša. 

Slika 2: Polarni in nepolarni del v molekuli pentanojske kisline

created by Alja Pilih, Janja Pirnat

Spletna stran za učence in učenke kemije 9.razred OŠ

Dostopnost