Aldehidi in Ketoni

 

Slika 1: Splošna racionalna formula aldehidov

created by Alja Pilih, Janja Pirnat

Slika 2: Splošna racionalna formula ketonov

created by Alja Pilih, Janja Pirnat

LASTNOSTI ALDEHIDOV IN KETONOV

Aldehidi in ketoni so organske kisikove spojine, ki vsebujejo karbonilno funkcionalno skupino (R-C=O).

Značilna skupina za aldehide je R–CHO, za ketone pa R–C=O. Aldehidi in ketoni se razlikujejo v položaju karbonilne funkcionalne skupine v verigi. Pri aldehidih je ta vezana na koncu verige, pri ketonih pa se nahaja znotraj verige ogljikovodika.

ALDEHIDI POIMENOVANJE KETONI POIMENOVANJE
H-CHO metanal CH3-CO-CH3 propanon
CH3-CHO etanal CH3-CO-CH2-CH3 butanon
CH3-CH2-CHO propanal CH3-CH2-CO-CH2-CH3 pentanon

 

VRELIŠČE

Aldehidi in ketoni imajo višja vrelišča od alkanov, kar je posledica tvorbe dipolnega momenta in nižja od alkoholov, zaradi manjše sposobnosti tvorbe vodikovih vezi.

Aldehidi, ki imajo en ali dva ogljikova atoma so pri sobni temperaturi v plinastem agregatnem stanju.

Aldehidi, ki imajo več kot dva in manj kot enajst ogljikovih atomov so v tekočem agregatnem stanju.

Aldehidi z več kot enajst ogljikovimi atomi se nahajajo pri sobni temperaturi v trdnem agregatnem stanju.

Ketoni z manjšim številom ogljikovih atomov so pri sobni temperaturi v tekočem agregatnem stanju.

 

TOPNOST V VODI

Ker molekule aldehidov in ketonov vsebujejo kisik z neveznimi elektronskimi pari, lahko le ti z vodo tvorijo vodikove vezi. Posledica je dobra topnost v vodi. Ta se z daljšanjem nepolarnega dela aldehidov oziroma ketonov manjša.

Spletna stran za učence in učenke kemije 9.razred OŠ

Dostopnost