Etri

 

Slika 1: Splošna racionalna formula etrov

created by Alja Pilih, Janja Pirnat

LASTNOSTI ETROV

Etri so kisikove organske spojine, ki vsebujejo etrsko funkcionalno skupino. Vsebujejo kisikov atom, ki je vezan na dve različni ali enaki alkilni skupini.

ETER POIMENOVANJE
CH3-O-CH3 Dimetil eter
CH3-CH2-O-CH2-CH3 Dietil eter
CH3-O-C3H7 Metil propil eter

 

VRELIŠČE IN TOPNOST

Ker melekule etra med sabo ne morejo tvoriti vodikovih vezi, imajo posledično nizka vrelišča.

Etri so bolj polarni od alkenov, vendar ne toliko kot alkoholi in estri. Čeprav imajo etri prisotnost dveh prostih elektronskih parov na kisikovem atomu, kar jim omogoča nastanek vodikovih vezi niso tako dobro topni v vodi, kot alkoholi.

 

Spletna stran za učence in učenke kemije 9.razred OŠ

Dostopnost