Alkoholi

 

Slika 1: Splošna racionalna formula alkoholov

created by Alja Pilih, Janja Pirnat

LASTNOSTI ALKOHOLOV

Alkoholi so kisikove organske spojine, ki imajo hidroksilno funkcionalno skupino vezano na ogljikov atom.

Glede na to, če je hidroksilna skupina vezana na primarni, sekundarni ali terciarni ogljikov atom, delimo alkohole na primarne, sekundarne in terciarne alkohole.

Slika 2: Prikaz primarnih, sekundarnih in terciarnih C atomov

created by Alja Pilih, Janja Pirnat

Primer:

VRSTA ALKOHOLA PRIMER
PRIMARNI Propan-1-ol
SEKUNDARNI Propan-2-ol
TERCIALNI Metilpropan-2-ol

 

VRELIŠČA

Vrelišča alkoholov so višja od vrelišč alkanov zaradi sposobnosti tvorbe močne vodikovih vezi. Z daljšanjem verige alkoholov se vrelišče viša.  Bolj kot je veriga razvejana, nižje je vrelišče alkohola. Večje je število hidroksilnih skupin v spojini, višje je vrelišče.

TOPNOST

Topnost alkoholov z daljšanjem verige pada. Večja je razvejanost verige, bolj je alkohol topen v vodi. Več, kot ima spojina hidroksilnih skupin, tem boljša je topnost.

Spletna stran za učence in učenke kemije 9.razred OŠ

Dostopnost